125 yıl

Baktım
Sana
Uzaktan
Görmedin
Kırk Çeriyi getirmişdim kanımda
Gözlerimde
Ötüken’in sonsuzluğunu
Huzurunu
Bengi otağının
Sadağıma hanımelleri doldurmuştum
Çözmüştüm asırlar sonra
Atımın kuyruğunu
Selenge suyuna vuran şavkına
Damlatmıştım
Dudağımdan akan kanımı
Kanım kaderine karışsın diyerek
Kokunu duymuştum
Üç kalkan parçaladığım vuruşmanın
Ölüm ile kalım arasın da
O kurşundan ağır zamanda
İman tahtasından vurulup, suların dahi uyandığı acıda
Baktım
Sana
Uzaktan
Uzun uzun
Görmedin
Damarlarımda ki ateşi getirmiştim
Yürekteki sevdayı
Bir kırma kımız, bir avuç buğday, ciğerime doldurduğum gökyünüzü
Ve
Yol vaktidir
Atımın kuyruğuna kör düğüm atma, TENGRİKut ordusuna diz vurma
Ve
Ayrılma
Etin tırnaktan, okun yaydan, Öksökönün göğüsden
Bozkurdun düzden
Bir yıldız daha kaydı Sancaktan;
Görmedin…

Yusuf Kenan Kısa