2.3 milyon kişi daha kredi aldı

Bankalar Birliği (TBB) datalarına nazaran Mart 2021 itibariyle kişisel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi arttı. Böylelikle 34.5 milyon kişi ferdî kredi kullanmış oldu. Datalara nazaran ortalama kredi bakiyesi ise 26.1 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Kişi başına ortalama kredi riski Şubat 2021’de ise 25 bin 582 lira seviyesindeydi. Geçen yıl marta nazaran ise ortalama ferdi kredi riski yüzde 27,1 arttı.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan ferdi krediler yüzde 36 artarak 899 milyar TL’ye yükseldi. Kişisel kredilerin yüzde 46’sını muhtaçlık kredileri, yüzde 32’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu. Ferdî kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir evvelki yıla nazaran 1.5 puan düşerek yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşti.

NİSAN VE MAYISTA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine nazaran, TBB bilgilerine nazaran mart ayında 151 bin kişi birinci kere kredi kartı, 98 bin kişi muhtaçlık kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 16 bin oldu. 104 bin kişi ise birinci kez kredili mevduat hesabı kullandı. Ocak ayında birinci kez kredili mevduat hesabı ve kredi kartı kullanan kişi sayısı evvelki aylara aylar aylara nazaran çok yüksek artış göstermişti. Akabinde kredi kartı birinci kere kullanan sayısı yine 150 bin düzeylerine geriledi. Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı da 104 bin ile yeni bir yükseliş sinyali verdi. Kredili mevduat hesabı son devirde bireylerin yüksek kredi faizleri nedeniyle küçük çaplı harcamaları için tercih ettikleri bir araç olarak öne çıkıyor. Nisan ve mayıs ayında uygulanan tam kapanma sürecinde de hem birinci kere kredi kartı hem de kredili mevduat hesabı kullanan sayısında yükselişin sürmesi bekleniyor.

TBB bilgilerine nazaran 2021 Mart ayı İstanbul’da 281 milyar TL, Ankara’da 86 milyar TL ve İzmir’de 60 milyar TL meblağında kişisel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 60 ile son 12 ayda ferdi kredi bakiyesi en çok artan vilayet oldu. Kişi başına ortalama kişisel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek vilayetler ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi datalarına nazaran TBB üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2021 Mart ayı prestijiyle, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 31 artarak 3 trilyon 954 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 3.827 milyar TL’si bankalar, 60 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 36 milyar TL’si finansman şirketleri ve 31 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar 2021 Mart ayı prestijiyle 176 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 167 milyar TL’si bankalara; 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine ilişkin olarak belirlendi.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı 2021 yılı Mart ayında, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 1,4 puan azalarak yüzde 4,3’e geriledi. Ticari krediler ise yüzde 29 artarak 3 trilyon 55 milyar TL’ye çıktı. Ticari kredilerin toplam içindeki hissesi yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek hisseye sahip. Hissesi yüzde 10 ve üzerinde olan öbür ana kesimler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat olarak sıralandı. Mart 2021 prestijiyle tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan bölüm; yüzde 9,7 ile inşaat bölümü oldu. Bu dalı yüzde 5,9 ile güç bölümü ve yüzde 5,6 ile turizm kesimi takip etti.