3600 gösterge incelemesi: ‘İktidar sözde müjdeler veriyor’

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini inceledi. Araştırma sonuçları şöyle:

– Yarısını etkilemiyor: Ek gösterge artışı Ekim 2008’den sonra misyona başlamış ve sayıları toplamın yarısına yaklaşmış kamu işçisini direkt etkilemiyor. Artış çalışanların aylıklarında brüt 141.27 TL, emekli aylıklarında ise (600 puan üzerinden prim ödediği yıllar itibarıyla) en fazla 118 TL civarında artış yapacak.

– 118 liralık fark: 600 puan ek gösterge artışının eşik kıymetlerde bir değişikliğe yol açmaması halinde ise ilgililerin aylıkları brüt 141.26 lira, emekli aylıklarında ise yalnızca 118 TL artış olacak.

– Büyük artış yok: En yüksek devlet memurunun ek göstergesinin de 600 puan yükseltilmesi halinde memurların aylık/emekli aylıklarında ayrıyeten bir artış olacak. Lakin büyük bir artış olması kelam konusu değil. Örneğin 3600 ek göstergesi ve 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin aylığı yalnızca 170.5 TL artacak. Ek göstergesi 2200 olanlarda bu artış 100 TL’ye düşecek.

– Görmezden geliniyor: Gerçekler ortadayken, ne yazık ki hususun yalnızca olumlu yanları ele alınıyor, en uç ve en hoş örnekler öne çıkarılıyor, memurlara kelamda muştular veriliyor.

2008 SONRASI ARTMIYOR

Ekim 2008’den sonra misyona başlamış olan öğretmen/polis vb. meslek mensuplarının emekli aylıklarında artış kelam konusu değil. İstisnalar dışında memurların emekli aylıklarında genel olarak yalnızca 118 TL artış oluyor. 3600 düzenlemesinin Ekim 2008’den evvel misyona başlamış memur ve emeklileri bile gereğince sevindiremeyeceği açık. Çünkü ek gösterge sayıları memur aylıklarını oluşturan 8-10 bileşenden yalnızca birini oluşturuyor.