A-tanıyana aşk olsun

Palavrayı çok yapar azmederek, bilerek
Üretken yalancıdır Âlemin maskarası
Somurtkan suratını gizleyemez gülerek
Dışında meymenet yok içi katran karası

O kadar yanlış yapar sanırsın dünkü çömez
Lafını kim dinlerse ona akıllı demez
Bu mal öyle bir mal ki yerli samanı yemez
Birkaç kelam edelim Gelmiş iken sırası

İhtiyacı olmuyor ne gündem ne plana
Eser diye sadece heykel diker alana
Yaptığı en müzmin şey sarılır her yalana
Susması kabil değil acır kuyruk yarası

İnkâr edip ret eder hainlerin suçunu
Diğer taraftan sıkı tutar İpin uçunu
Hal nezdinde kaybetmiş nüfuzunu gücünü
Sıfır ağırlıktadır sade kalmış darası

Sürekli paslaşıyor dostlarıyla beraber
Yutulmaz laflarından daha ehvendir biber
Sözde hesap uzmanı coğrafyadan bihaber
Şaşırmayın İzmir’e taşır ise Aras’ı

Der Mikdadi şaşkını yazdım ne işe yarar
Ne kadar hain varsa onlardan medet arar
Uzaktan kumandalı kendi veremez karar
Onlar ne derse yapar yoktur kendi Şûra’sı

Şair Mikdat Bal

Mikdat Bal