Ahir Zaman

İslam dünyasında baykuşlar tünemiş
Meydanı boş bulmuş sözler söylermiş
Bülbüller susmuş, hep kenara çekilmiş
Hakikat güneşinin önüne bir sis inmiş

Mikail Toprak