Akıllarda kalan şairler Üstatdır

Kaf Dağının ötesi yasak gidilmez
Anka Kuşunun can ezberi silinmez.
Şaha kalkan Yorum herkese verilmez
Küllerinden kim ruh dirilir bilinmez.

Yürek pınarından akan su ilhamdır
Âşık nefesiyle aşk yazan kelâmdır.
Fikirlerde yanan şiirler vuslatdır
Akıllarda kalan şairler Üstatdır.

Ahmet Durgut