Arafa düşer yolum

Getirmese de seni güneş, yağmur dolu bulutlar
Belli ki bu sükût hoşuna gitti nazlı yar!
Dağlar kilitlense olsa da önümde zırhlı duvar
Beklerim seni ben mecalsiz, mahşere kadar.

Araf’a düşer yolum, akıl ki azat serde
Gülüşlerin merhem, amansız derde
Bir kavli cevahir, çarpan kalbime perde
Bekle beni yâr mahşerin kurulduğu yerde!

Saffet Çakır