Aramızda Pis Zalimler Olmasa

Dünyayı yaşamak ne kadar güzel
Aramızda pis zalimler olmasa
Zalim engel olup bozuyor düzen
Aramızda pis zalimler olmasa

Birde çıkarcılar püskülü bela
Doğru çalışıp ta gelmezler yola
Zehir katıyorlar güzelim bala
Aramızda pis zalimler olmasa

Yaratan yaratmış her türlü kulun
İmkânı olanlar yapıyor zulüm
Sanki onlalar için yok imiş ölüm
Aramızda pis engeller olmasa

ÂŞIK SEFİL dünya zalim dünyası
Hiç zalim olur mu insanın hası
Tövbe olsun üzmez kardeş kardeşi
Aramızda pis zalimler olmasa

7.9.2021
ÂŞIK SEFİL DURSUN ALABIYIK

Dursun Alabıyık 2