Armağan

Yürü deryâ-yı şimâlden, hâl-i şânefşân üken;
Atalardan yatağandır armağan, cevvâl üsen.
Yürü deryâ-yı cenûbdan, ehl-i menhecden üken;
Atalardan kitabındır armağan, yâdgâr üsen.

Kara kalpten cemiyetler yerde mazhâryâr üken;
Yürü hûnâb-ı rücû üstünde, hûnhârdan üsen.
Karalardan galeyân altınla rûh ahrec üken;
Yürü âdâb-ı ferid izlerde, âbâdan üsen.

Nice îmânı riyâkâr var ya, ibret al diye;
Bilesin âlem-i âfâk fânidir, hak sânidir.

Mustafa Feza