Aşk Yarası

Sevince oluyor insanlar âşık
Gelip geçiciyse işler karışık
Suni bir sevda bu sonu yaklaşık
….. Özü gider alın aşk darasını
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Hasretle mâşuğu sürekli anar
Ondan bir iz için hep onu sorar
Rüyaları bile hayıra yorar
….. İşte âşık budur duy nârasını
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Keder, hüzün, çile velhasıl acı
Yârden gelen haber derdin ilacı
Derde derman haber olur baş tacı
….. Derman için verir tüm parasını
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Dünya aşkı öyle uzaksa takar
Allah aşkı ise vuslatta yakar
Pervaneler daim ışığa bakar
….. Işıkla kapattı o arasını
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Mevlâna, Yunus ve Şems kavruldu yandı
Hak aşkıyla onlar aşka boyandı
Visal orucuna nasıl dayandı
….. Gördü ‘yakaza’nın kaç keresini (*)
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Karşılık beklense aşk mı sanılır
Buna aşk diyenler sonra yanılır
Dünya aşkı dost mu, ona kanılır
….. Ona kanan silmez yüzkarasını
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

İnsan ölür kabre dikilir taşlar
Hazırlıklar yoksa pişmanlık başlar
Dönüşü yok döksek gözlerden yaşlar
….. Gösterirler bize nâr deresini(**)
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

Yaksın gönülleri Allah’ın aşkı
Teslimiyet olsun kalmasın kuşku
Behlül ve sizlerde bitmesin coşku
….. Nasip olsun aşktan can veresini
….. Hüzün taze tutar aşk yarasını.

13.08.2021

(*) Yakaza hâli: Gündüz ve şuurlu olarak görülenler.
(**) Nâr: ateş, cehennem.

Mustafa Zincirkıran