Aşkale’me Sitem

Aşımıza gurbet zehiri kattın
Bunlar bize reva mıdır Aşkale’m?
Tuttun da dağların ardına attın,
Şimdi için rahat mıdır Aşkale’m?

Dostlarını, hep böyle mi seversin?
Fazla mıydık, bizi baştan savarsın?
Kadim komşuları ordan kovarsın?
Bu yaptığın cihat mıdır Aşkale’m?

Bahar gelir Karasu da yüzerdik
Damlarında hoş sohbetler süzerdik
Konu komşu gönüllerde gezerdik
Şimdi gurbet hayat mıdır Aşkale’m?

Sende bulduk ömrün en hoş çağını
Ölen öldü bulamayız sağını
Toprak sardı komşuların çoğunu,
Aldığın son murat mıdır Aşkale’m?

Öyle etki ben bağrından kopmayım,
Sana olan inancımdan sapmayım
Mezarımı başka ele yapmayım
Son sözlerin heyhat mıdır Aşkale’m?

Yavuz Değirmenci