Bastıbacak

BASTIBACAK
Herkes kendi hayında,
İken Mayıs ayında,
Batı tramvayın da,
Uyuyor bastıbacak.

Kullanıp çimdiğini,
Okuyup bildiğini,
İşine geldiğini,
Duyuyor bastıbacak.

Astarını yüzünü,
Hoş gösterip özünü,
Cühelanın gözünü,
Boyuyor bastıbacak.

İzledim muhtekiri,
Öne sürüp zikir’i
Dolandırıp fakiri,
Soyuyor bastıbacak.

Danışarak pirine,
Bin ekleyip birine,
Kulu aptal yerine,
Koyuyor bastıbacak.

Zihniyeti veçhile,
Götürür kile ile,
Zannetme gram ile,
Doyuyor bastıbacak.

İsmet Murat haberi,
Yapar iken teberi,
Ele alıp biberi,
Oyuyor bastıbacak.

Sözlük:
Muhtekir :Vurguncu

İsmet Murat