BDDK’nın Kararı Sonrası Dolar/TL Kurunda Düşüş Yaşandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası ticari kredilerine ait yeni şartları açıkladı.

BDDK’nın yeni düzenlemesine nazaran döviz varlıklarının karşılığı 15 milyon TL’yi geçmeyen şirketler, kredi kullanabilecek. 15 milyon TL’nin üzerinde döviz nakdi bulunan şirketler ise bu varlığı satış hasılatının %10’unu aşması durumunda ticari kredi kullanamayacak.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu biçimde:

“Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle hudutlu olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi müracaatında bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık devir içinde yabancı para net konum açığı bulunduğunu Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kontrol kuruluşları tarafından en yeni finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye nazaran tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış dokümanlarla bankaya başvurmaları kuralıyla, bu şirketlere sadece müracaat tarihini izleyen 3 aylık devirdeki, kelam konusu tespit edilen konum açığı ile sonlu olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, kredi müracaat tarihi prestijiyle, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en yeni finansal tablolarına nazaran etkin toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız kontrol kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, kelam konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından denetiminin sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın birinci 10 iş günü içinde bir evvelki ay sonu bilançosuna nazaran yabancı para nakdi varlıklarının, faal toplamının ve bir evvelki ay sonu prestijiyle son 12 aylık net satış hasılatının şimdiki kıymetini bankaya iletmeleri kuralıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.”

BDDK’nın bu düzenlemesinin akabinde, dolar kuru 16,50 düzeyine kadar geriledi.