Bir Göçki

Viranede iki baykuş ötüyor
Yapayalnız bak ne diyor
Geldik işte gidiyoruz
Yavruları bir bir uçurduk diyor
Han’da yalan, yurt’ta yaşlanmış
Bir göç ki Adem ile başlamış
Göz açıp kapadık sanki
Faniyiz ne çare Allahtır Bâki.

Çelebi Türkköse