Birgün (ölüm)

İnsan ömrü kara benzer.
Eriyipte biter birgün.
Acı yüreğine işler.
Duman olur tüter birgün.

Gençliğinin kıymetin bil.
Yeni açmış goncadan gül.
Mezarına konan bülbül.
Dertli dertli öter birgün.

Dünya kadar olsa malın.
Kış gelmeden kurur dalın.
Omuzlara biner salın.
Dostlar gelir tutar birgün.

Ballı börek olsa aşın.
Gözler döker kanlı yaşın.
Dert çekmeyen, dertsiz başın.
Musallada yatar birgün.

Silinir hatıran anın.
Unutulur adın, sanın.
Adam sandığın dostların.
Beş paraya satar birgün.

Bükülmez’im dünya boşa.
Belenir ırmaklar yaşa.
Ecelle çıkma yarışa.
Topraklara katar birgün.

31.08.2021
Erbaa

Duran Bükülmez