Bunca derdin dermanı

Milyarların var olduğu dünyada
Belki başkasını sevmek vardı
Onca yaratılmış görmüş olsakta
Gökyüzünde bile senin mehtabın vardı

Varlığını haber etmeden ansızın sevildin
Ne bir izin aldın ne de bir sorguya çekildin
Sanki ezelden beri bekliyor gibiydim
Bunca derdin dermanı bir ömürde gizliydin

Ahmet Mete İsot