Danıştay, saatlik izinlerin toplanarak yıllık izinden düşülmesini durdurdu

Kamu çalışanını yakından ilgilendiren süreç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) müsaade yönergesi ile başladı. TÜİK, “Zorunlu hallerde, takımlı ve süreksiz işçiye idari müsaade verilebilir. İdari müsaadelerin toplamı 8 saati bulması halinde bir gün olarak yıllık müsaadeden düşülür” düzenlemesi getirdi. Bu düzenlemeye karşı Türk Büro-Sen, iptal istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Memurları Yasası’nda sayılan müsaade halleri ortasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye isimlendirilen bir müsaade cinsine yer verilmediğine dikkat çekti. Daire, mazeret müsaadelerinin de cinsine nazaran “gün” ya da “hafta” olarak kullandırıldığını vurguladı. Daire, saatlik müsaadenin toplanarak yıllık müsaadeden düşülebilmesine imkan tanıyan bir düzenleme bulunmadığını belirterek kararı iptal etti.

Lakin TÜİK kararı temyize götürdü. Evrak Danıştay’ın en üst karar organlarından olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi. İptal kararının yol ve hukuka uygun olduğunu, argümanların bozmayı gerektirecek nitelikte görülmediğini vurgulayan konsey, bu nedenlerle TÜİK’in istemini reddederek kararı onadı. Kesin nitelik taşıyan karar bütün kamu çalışanları için de emsal oluşturacak.