Düşe-kalka

Her günün başı beyaz bir sayfadır
ve sonu karanlıktır Namaz kılmazsan helal çemberinde kalmazsın.

İman, hayatın hayatıdır, devamının sebebi, kıyamet haberi gaflettir.
> Hayatın başkenti ile ticarete atıldık,
Çürük malları aldık ve başkenti boğduk.
Vicdanı konuşunca susturduk.

Günah hayat ağacımızı paramparça etti, canları öldürdü..ruhlar yaralandı. Vizyon kapanıyordu..
Gece yeryüzünü karanlıkla kaplarken ruhlar karanlığa gömüldü..
Her sabahın başında güneş taze ışınlarıyla yeniden parlar, karanlık çökerdi. kırıldı, yarasalar sadece o güneşten kaçtı.
Güneş inkar edilemez, gece ışıklarıyla kıyaslanamaz. Kimse yanlış yönlendirmeye muktedir değildir ..

Fuad Ak