Ekonomik Denge Nedir?

Ekonomik istikrar, ekonomik güçlerin dengelendiği bir şart yahut durumdur. Gerçekte, ekonomik değişkenler, dış tesirlerin yokluğunda istikrar bedellerinden değişmeden kalır. Ekonomik istikrar, piyasa istikrarı olarak da isimlendirilir.

Ekonomik istikrar, piyasa güçlerinin dengelendiği bir durumdur, fizikî bilimlerden ödünç alınan ve gözlemlenebilir fizikî güçlerin birbirini dengeleyebildiği bir kavramdır.

Bir piyasada alıcıların ve satıcıların karşı karşıya kaldıkları, cari fiyatlar ve ölçüler aracılığıyla iletilen teşvikler, onları ekonomiyi istikrara hakikat hareket ettiren daha yüksek yahut daha düşük fiyatlar ve ölçüler sunmaya yönlendirir.

Ekonomik istikrar yalnızca teorik bir yapıdır. Piyasa, daima olarak istikrara hakikat hareket etmesine karşın, gerçekte asla istikrara ulaşmaz.

Ekonomik İstikrar Nedir?

Ekonomik istikrar, arz ve talep üzere olağan ekonomik süreçlerin ekonomiyi yönlendirdiği ekonomik değişkenlerin (genellikle fiyat ve miktar) birleşimidir. Ekonomik istikrar terimi, faiz oranları yahut toplam tüketim harcamaları üzere rastgele bir sayıda değişkene de uygulanabilir. İstikrar noktası, ilgili tüm ekonomik değişkenlerin başlangıç ​​durumu göz önüne alındığında, “olması gereken” tüm ekonomik süreçlerin gerçekleştiği teorik bir dinlenme durumunu temsil eder.

Denge, ekonomik süreçleri sürat, sürtünme, ısı yahut sıvı basıncı üzere fizikî olaylara misal olarak düşünen ekonomistler tarafından fizik bilimlerinden ödünç alınan bir kavramdır. Bir sistemde fizikî kuvvetler dengelendiğinde, diğer bir değişiklik olmaz.

Örneğin, bir balon düşünün. Bir balonu şişirmek için içine hava üflersiniz, havayı içeri zorlayarak balondaki hava basıncını arttırırsınız. Balonun içindeki hava basıncı, balonun dışındaki hava basıncının üzerine çıkar; basınçlar istikrarlı değil. Sonuç olarak balon genişler ve iç basıncı dışarıdaki hava basıncına eşit olana kadar düşürür. Balon, içerideki ve dışarıdaki hava basıncı istikrarda olacak halde gereğince genişlediğinde, genişlemeyi durdurur; istikrara ulaşmıştır.

Ekonomide piyasa fiyatları, arz ve talep açısından benzeri bir şey düşünebiliriz. Belli bir piyasada fiyat çok düşükse, alıcıların talep ettiği ölçü, satıcıların teklif etmek istediği ölçüden daha fazla olacaktır. Balonun içindeki ve etrafındaki hava basınçları üzere, arz ve talep istikrarda olmayacaktır. Sonuç olarak piyasada bir arz fazlası durumu, bir piyasa dengesizliği durumu.

Yani bir şey vermek zorunda; alıcılar, satıcıları mallarından ayrılmaya teşvik etmek için daha yüksek fiyatlar teklif etmek zorunda kalacaklar. Yaptıkları üzere, piyasa fiyatı, talep edilen ölçünün arz edilen ölçüye eşit olduğu düzeye hakikat yükselecektir, tıpkı bir balonun basınçlar eşitlenene kadar genişleyeceği üzere. Sonunda talep edilen ölçünün arz edilen ölçüye eşit olduğu bir istikrara ulaşabilir ve buna piyasa istikrarı diyebiliriz.

Ekonomik İstikrar Türleri

Mikroekonomide, ekonomik istikrar, arzın bir eser için talebe eşit olduğu, öbür bir deyişle varsayımsal arz ve talep eğrilerinin kesiştiği fiyat olarak da tanımlanabilir. Bu, tek bir mal, hizmet yahut üretim faktörü için bir pazara atıfta bulunuyorsa, tüm en son mal, hizmet ve faktör pazarlarının bulunduğu bir durumu tabir eden genel istikrarın bilakis, kısmi istikrar olarak da isimlendirilebilir. Kendilerini ve birbirleriyle birebir anda istikrarda fiyatlar. İstikrar, toplam arz ve toplam talebin istikrarda olduğu makroekonomideki misal bir duruma da atıfta bulunabilir.

Gerçek Dünyada Ekonomik Denge

Denge, arz ve talebin altında yatan şartlar ekseriyetle dinamik ve meçhul olduğundan, bir iktisatta gerçekte asla oluşmayabilecek, temelde teorik bir yapıdır. İlgili tüm ekonomik değişkenlerin durumu daima değişir. Aslında ekonomik istikrara ulaşmak, bir maymunun bir dart tahtasına rastgele ve iddia edilemeyecek formda değişen boyut ve biçimde bir dart atarak dart tahtasına çarpması üzere bir şeydir; hem dart tahtası hem de atıcı bir paten pistinde bağımsız olarak etrafta dolanır. İktisat, her biri ona hakikaten ulaşmadan istikrarın peşinden masraf.

Yeterli pratikle maymun epey yakına gelebilir. Teşebbüsçüler, satın alınacak ve satılacak en yeterli mal, fiyat ve ölçü kombinasyonları konusunda eğitimli varsayımlar yapmak için muhakemelerini kullanarak iktisadın tamamında rekabet eder. Bir piyasa iktisadı, daha âlâ varsayım edenleri kâr sistemi aracılığıyla ödüllendirdiği için, teşebbüsçüler aslında ekonomiyi istikrara hakikat hareket ettirdikleri için ödüllendirilir.

İş dünyası ve finans medyası, fiyat sirküleri ve reklam, tüketici ve pazar araştırmacıları ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin tümü, ilgili ekonomik arz ve talep şartları hakkındaki bilgileri vakit içinde teşebbüsçüler için daha erişilebilir hale getiriyor. Ekonomik şartlar hakkında daha âlâ iddialar için seçim yapan bu piyasa teşvikleri ve bu iddiaları eğitmek için daha âlâ ekonomik bilgilerin artan mevcudiyeti, ekonomiyi, üretilen tüm çeşitli mal ve hizmetler için fiyat ve ölçülerin “doğru” istikrar bedellerine gerçek hızlandırır.

Ekonomide İstikrar Fiyatı Ne Manaya Geliyor?

Ekonomik istikrar, fiyatla ilgili olduğu için mikroekonomide kullanılır. Arz ve talep eğrilerinin kesişmesi için bir eserin arzının taleple hizalandığı fiyattır.

Ekonomik İstikrar Var mı?

Ekonomik istikrar, fiyat ve talep için eksiksiz dengelenmiş bir ortam yaratacak formda sıralanan ekonomik şartların muhtemel olmaması nedeniyle gerçekçi bir gayeden fazla bir kavram yahut teorik yapı olarak görülmektedir.

İki Çeşit Ekonomik İstikrar Nedir?

Mikroekonomide terim, arz ve talebin dengelenmesine atıfta bulunur; makroekonomide, toplam arz ve talebin istikrarda olduğu bir durumu söz eder.