Engelli vatandaşların vergi indirimi işlemlerinde yeni dönem

Gelir Yönetimi Başkanlığının kısa mühlet evvel pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi’nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, engelli vatandaşlara vergi indirimi süreçlerinde sürat ve kolaylık sağlayacak.

Edinilen bilgiye nazaran, Gelir Yönetimi Başkanlığı, vatandaşların vergisel süreçlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların vergi indirimine ait süreçlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak gayesiyle EVİS geliştirildi.

Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı Sıhhat Şurası raporları Başkanlığın süreç ünitelerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek. Böylelikle mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve mühlet kaybı üzere konuların asgarî seviyeye inmesi ve süreçlere sürat kazandırılması mümkün olacak.

EVİS, 26 Ekim 2020’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık 2020’de de Kırıkkale, Kütahya ve Isparta defterdarlıklarında pilot olarak uygulanmaya başladı. 2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 müracaat alınıp sonuçlandırıldı. Bu yıl sistemin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu ortada, engelli vatandaşlara Kasım 2018’den beri İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden müracaat süreçleri açık tutuluyor. Geçen yıl buradan 6 bin 38 müracaat alındı.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı minimum yüzde 40 ve üzerinde olanların fiyat yahut yararlarına, girecekleri derecelere nazaran belirlenen ölçüde vergi indirimi uygulanıyor.

Kelam konusu indirimden yararlanılması için Merkez Sıhhat Kurulunca verilmiş raporla engelliliğin karara bağlanması gerekiyor. Engellilik indiriminden, engelli fiyatlı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan fiyatlı, engelli özgür meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan özgür meslek erbabı ile kolay yöntemde vergilendirilen engelliler yararlanabiliyor.

Engellilik indirimi, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere nazaran minimum yüzde 15, özgür meslek erbabında ve kolay tarzda vergilendirilenlerde ise yıllık yararlarında taban yüzde 15 katkı sağlıyor.