Eşek Eşektir Oğul

EŞEK EŞEKTİR OĞUL

Öğrenerek gramer,
Kuşanıp altın semer,
Sürünse misk’i amber,
Eşek eşektir oğul.

Yalayarak mürekkep,
Bitiriverip mektep,
Başına geçirse kep,
Eşek eşektir oğul.

Bürünüp atlas çula,
Sekerek çıksa yola,
İnanma sakın ola,
Eşek eşektir oğul.

Çekerek onca yükü,
Geçi verse de bükü,
Metheyleme hödükü,
Eşek eşektir oğul.

Kendini sanıp arı,
Çıkararak yuları,
Takı verse fuları,
Eşek eşektir oğul.

Unuttum sanma sahi
Deryada olup mahi!,
Yüzyıl yaşasa dahi,
Eşek eşektir oğul.

İsmet Murata inan,
Yarışsa da atınan,
Ne can olur, ne canan,
Eşek eşektir oğul.

İsmet Murat