Eyyamı Eylül

hüznüne vurulmuş yağlı bir ilmek
ılgınlar  ağlaşır,  eylemen  dinmek
gözünü güz vurmuş dalları gürlek
serpişir   yaprağına  eyyamı  eylül.

silinir ne varsa  yazdan  kalanlar
güzün  yağmuru baharı  yalanlar
arafta kalmayan aşktan ne anlar
serpişir  yaprağına  eyyamı eylül.

hasatı, üzümü bağdat’a sorun
ferhatı,  keremi  çöllere  sorun
kuyunun derdini yusufa yorun
serpişir  suyuna eyyamı  eylül.

hüda’ya giden bir yoldur gönül
nikabın altında yar melül melül
bülbül figan eder ervahı eylül
serpişir bağına eyyamı eylül.

Özdemir Aydın 2