Güllük Gülistanlık

Bir ufka vardım ki
Güllük gülistanlık.

Çırpındığım yıllara baktım
Çok yazık.

Bir ufka vardım ki
Güllük gülistanlık.

Geriye baktığım yıllara
Çok yazık.

Bir ufka vardım ki
Güllük gülistanlık.

Bir daha kendimi anlatırsam
Bana çok yazık.

Adnan Yeşiltaş