Gurup

Yanmış ayakları çingene kızının
sıcaktan
Sepetinde gülleri solmuş
akşamdan
Bülbül gülden uçmuş çiçeğe konmuş
sabahtan
Çamlar yanmış arı söğüde dadanmış
sıcaktan
Bal şekere karışmış
tezgahtan
Akşam sabaha girmiş
guruptan
Güneş gülüyor yine de
ufuktan

Ahmet Ayar