Haddimizi Aşmışız

Gökkuşağında bile siyahla beyaz yokken
Her şeyi siyah beyaz görür hale düşmüşüz
Gerçeklik deryasında açık emare çokken
Kuyruklu yalanları korur dile koşmuşuz

Pişkin surat koyunda dilleri hokka gibi
Düştükleri son nokta cehaletin en dibi
Üflesen tıngırdayan içi bomboş su kabı
Alim sanılan cahil konuştukça coşmuşuz

Gerçeği bile bile inanmak isteyerek
Rekabet maskesiyle özde kin besleyerek
Türlü yalan dolanda kuyruğu süsleyerek
Kağıt tayyare gibi üfürükle uçmuşuz

Her konuda konuşup her haltı biliyorlar
Sahada top çevirip el ense dalıyorlar
Nasıl kandırdık diye sinsice gülüyorlar
Sanıyorum sabırda haddimizi aşmışız…

Bülent Arkan