Hakkı Vardır

Herkesin kesinlikle, yaşamak hakkı vardır
Varlığa ömür biçen, ben değilim Allah’tır
Yaşama müdahale, insanlık için ardır
Fıtrat insanlık için, bilinsin ki felahtır

Sinan Karakaş