Herkes Müslüman olduğumu söylüyor

Herkesin Müslüman olduğumu söylediği millete bakıyorum,
Herkes mümin olarak namaz kılmalıyız diyor,

Bana sorarsan namaz nerede bebeğim, Ben daha gençken herkes bunu söylüyor.

Herkes diyor ki, eğer boş konuşur ve bir mümini eleştirirseniz geri kalmışsınızdır.

Fuad Ak