İhsan Olur

Bir hal ki yürek sızısı
Çekmek zor, atmak zor
Bir hal ki içinde kor
Sönmek bilmez, alev olur

Sabah mahmurluğunda uyanır
Sanki bağrına hançer dayanır
Düşlerinde karalar bağlanır
Dinmek bilmez, dağ olur

Bülbüller susar gönül bağında
Kuşlar uçmaz olur etrafında
Hüzün taşınır yük kervanında
Bitmek bilmez, mebzul olur.

Bir ezgi yükselir gönül telinde
Bulutlar ağlar gözlerinde
Dolar taşar sinende
Durmak bilmez, sel olur

Dost bilmez, yaren görmez
Bilse de derman olmaz
Hakk’ın rahmeti sonsuz
Dualar birikir, bir gün ihsan olur

@kpınar 050921

Mehmet Akpınar 2