İktidar ‘vergi affına gidilmeyeceği’ vaadinden birinci yılda caydı

Başşehir Üniversitesi öğretim üyesi, vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün de “Son yirmi yıldaki onuncu vergi affı geliyor. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir çalışanın vergi affından faydalandığını gördünüz mü?” kelamlarıyla reaksiyon gösterdiği torba maddede yer alan düzenlemelerden kimileri şöyle:

– Yasa, geniş bir alanda düzenleme yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, vilayet özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı’nın alacakları yine yapılandırılıyor.

– Yapılandırmaya husus alacaklar, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları hariç, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası prim üzere bahisler yer alıyor.

– Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası üzere alacaklar ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE değişim oranları ile yine hesaplama yapılacak.

ÖDEYENE HAKSIZLIK

CHP’nin Plan ve Bütçe Kurulu sözcüsü de olan Bülent Kuşoğlu, iktidarın daha evvelki düzenlemelerde “bu son olacak, bundan sonra bu türlü bir düzenleme olmayacak” dediğini anımsattı. Bu düzenlemelerin “devletin zaafa uğraması nedeniyle vergi alınamadığı manasına geldiğine” işaret eden Kuşoğlu, “Af vergisini vaktinde ödeyene haksızlık. Vergi toplayamamak devletler için değerli bir handikaptır. Devlet sistemini yönetim edememek, bu cins düzenlemeleri getiriyor” dedi.