İlk heyecan

Ankara yolunda kaldırımların nesi vardı
Bir ikindi vakti
Bir caminin avlu kulübesinde, tabutun
yanımızda ne işi vardı?
Olmazsa kaçar mısın benimle?
Belinde çiçekli eteğin,
– Kaçarım seninle!

Ahmet Ayar