İstiklâl Savaşı’mız

İSTİKLÂL SAVAŞI’MIZ

Cihan harbine girdik; Sevr dayatıldı
Ve yurdumuz dört yandan, düşmanca kuşatıldı.

Yaktılar meşaleyi, hemen yurtta Akif’ler..
Haykırdılar hep birden; yıldırmadı takipler.

Mustafa Kemal ile;Samsun’da attık adım
Savaştı cephelerde; genç-yaşlı,erkek-kadın..

“-Geldikleri gibi giderler” dedi kumandan
Yek vücut oldu millet;savaştı hiç yılmadan

Koştular”Ya İstiklâl Ya da Ölüm!”diyerek
Şehadeti seçtiler, bilerek isteyerek.

Antep’te Şahin beyim, kahpe düşmanı ezdi
Efe,gakkoş,dadaşım, birlikte destan yazdı.

İzmir’de Hasan Tahsin,Maraş’ta Sütçü İmam!
Kara Fatma,Nene Hatun hepsi birer kahraman!

Sakarya,Dumlupınar,Afyon Kocatepeler!
Mehmetçik düşmanları;tepeler ha tepeler..

30 Ağustos günü:Düşmana son bir yumruk!
“Ordular, hedefiniz; Akdeniz!”idi buyruk.

9 Eylül gününde,denize döktük düşman
İşgal için gelenler;kaybedip oldu pişman.

Çanakkale’dir yurdum ve asla geçilemez.
Şehit kanı her yanı,pahası biçilemez.

Vermeyiz;verseler de,bize güneşi ayı
Zerresine yan bakana,dar ederiz dünyayı.

Haksöyler’im tarihim; altındır,istikbâldir
En aziz varlığımız;hürriyet, istiklâldir.
(bsü/ haksöyler)

Bekir Sami Ünsal