Karındaşız

Karındaşız, atamız bir
Emdiğimiz sütümüz bir
Geçmişimiz, atimiz bir
Kadim budun diliyiz biz!..

Göçler yola düştü geldi
Dalga dalga taştı geldi
Yüce dağlar aştı geldi
Ural Altay yeliyiz biz!..

Gökte yıldız ay görülür
Ocak tüter, soy sürülür
Gonca gonca boy verilir
Turan yurdun gülüyüz biz!..

Şah Ali Yaşar