Kem ve Söz

buradayım yüzümün sûruna üfleyen
kem sözlerde
sözün son bulduğu o karanlık ayette
zamanın bir kırbaç gibi yüzüme çarpan sesinin bulanık geçmişinde.
…………
…………
…………
…………

Cesur Gölçik