Kitap lı kitap sız

Eleştiri değil bu sözüm,dini ni bilmez tartış ır
Lakin dünya lığı,ipne her puşt luğunu araştır ır
Partisi için ortalığı bir biri ne katar karış tırır
On lar ‘dan değil sen ,bir kulp takar yakış tırır

Geçmiş te hocamı müftü müsün diyen çakal lar
Birilerine siyonist derken öven siz alçak lar
Nefsi ile hareket,Kuran Sünnet ten kaçak lar
Özledik dön hocan diye kim di açan kucak lar

Şimdi yanıldık he,hadi diyelim olsun amen na
Şimdi ki savun duğun da Cehennemi zümera
Ki konuşurum Kuran Sünnet,anlat der ki külaha
Devam et ne yalıyor san,devam et yalama ya
Ee aynı mevzu,gitti mi zoruna çokmu oldu kaba

Lan kafam dan değil söylerim sana Ayet Hadis
Kimin âşağı söyle kimi savunur sun be sadist
Ayet der kafir ki bunlar,İtikat ı iflas etmiş fakir
Ben demiyorum zaten Kitabın ne,hele bak bir

Yanlış ım var sa söyle,bilmez bir de eder iddaa
Neden hoca müftü demez der,cahil ki cühela
Söyleyemez ler diyorum sokar beni günaha
Onlar a söylene ni anlatır lar ya sümme ha

Ben uydur muyorum,deli lim Kuran ve Sünnet
Sen dersin müftü ve ha camıza ettim niyet
Soracak mahşerde onlar seni,sen onları seyret
Uymuştum onlara günahlarımın onlar merkep

Rabbin der kimse kimse nin yüklen mez günahı
Adı hoca müftü onların sadece makam ünvanı
Sakladı lar Ayet lerimi,sahip lenmediler davamı
İsim lendir dim onları vardı Ayet dedik belamı

Belam bilir misiniz,kötüyü iyiymiş tarif eden
Şimdi de öyle değilmi , kredi leri tastik eden
Evin yok ise Allah ve Rasulü ile savaşa ne den
Siz ler siniz işte,Ayet leri tevil edip değiş tiren
Bakara 174den yanacak siz ler de ki o beden

Bende derim ki,sen kitap sız mısın ki kitap lı
Kitabı anlaşılmayacak indirmedik eder hitabı
Hayvan a değil insana verdik aklı der mizahı
Göreceğiz mahşerde hakim savcı orda davacı

Fazıl Çakaler

Fazıl Çakaler