Kork Evladım

KORK EVLADIM
Bir babanın gözyaşları,
Akıyorsa kork evladım,
Yüreğini bakışları,
Yakıyorsa kork evladım.

Veda eyleyip sılaya,
Müdavim olup olaya,
Feryadı arşı alâya,
Çıkıyorsa kork evladım,

İhtiyarlık yar mı ola,
Beti benzi sola sola,
Parkta kalıp gözü yola,
Bakıyorsa kork evladım.

Çözüp dizinin bağını,
Büze büze dudağını,
Akan yaşlar şakağını,
Yıkıyorsa kork evladım.

İsmet Murat bile bile,
Muhtaç olup avuç ele,
Sinesini elem çile,
Tıkıyorsa kork evladım.

İsmet Murat