Köyüm Bir Hoş Olmuş

Göçüp gitmiş güzel insanlar.
Artık boz duruyor tarlalar.
Güller, laleler çoktan solmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Susuz kalmış onca çeşmesi.
Çekip gitmiş eski neşesi.
Bağlar,bahçeler hep kurumuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Viran olmuş eski konaklar,
Baykuşla şenlenmiş bacalar,
Sokaklar hep dikenle dolmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Şehirden alınıyor saman.
Bu gidişle halimiz yaman.
Köyde yumurta bile yokmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Köyde okul çoktan kapanmış.
Kapı,pencere hep dağılmış.
Köylü şehirde okul bulmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Hiç kalmamış tütün aranı.
Görmedim tarhana yapanı.
Köylü artık hazıra konmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Hiç meleşmiyor koyun,kuzu.
Kalmamış köyün tadı tuzu.
köyümün içi bomboş olmuş.
Güzelim köyüm bir hoş olmuş.

Necmi Özyurt