Köyümde İz Bırakanlar

Köyün geçmişlerinden Hacı Samet rahmetlik
Nice hayırlar yapmış köye vermiş rahatlık
Hele bir anlatayım bakın nasıl ibretlik
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Geçmiş yıllardan birgün çift ekerken yaylada
Çıka gelir bir atlı heybe yüklü sırtında
Derki yüküm çok ağır kalsın emanet burda
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Ayrılır gider yolcu dönmez geri bir daha
Samet huzursuz olur bakar durur yollara
Sonra bakar heybeye içi doludur para
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Samet buna şaşırır arar hemen bir çare
Atar heybeyi ata gider Seydişehir’e
Anlatır olanı şeyh Abdullah efendiye
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Şeyh Abdullah efendi derki bunlar senindir
Bunları sana veren gelen atlı Hızırdır
Harca hayır yoluna yolun açık olsun der
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Gelip geçen yolcular görmeyince bir cami
Köylü Müslüman değil zannedermiş alevi
Bu sebebten Samet’in camidir ilk görevi
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Bismillah deyip başlar önce yapar camiyi
Ardından uzun kuyu sonra sarnıç hıdırı
Köyümün yüzü güler suyu rahat getiri
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Sıra gelir kavalana yapar hayır çeşmesi
Sonra tepe ardında Samet oluk çeşmesi
Artık sıra gelmiştir hac yoluna düşmesi
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

Yanında Abdullah ‘ı düşer kabe yoluna
Mekke’de vefat eder kavuşur Allah’ına
Abdullah ‘da dönerken gelir ömrün sonuna
Köyümde iz bırakan Hacı Samet efendi.

08 Eylül 2021

Hayrullah Değerli