Müstakim Ol Müstakim!

MÜSTAKİM OL MÜSTAKİM!

Uyma sakın ekserlerin yoluna!
Müstakim ol ey Müslüman müstakim!
Salik olma asla yolun soluna!
Müstakim ol sen ey Mü’min müstakim!

Allah sevmez kat’a haddi aşanı
Onaylamaz yanlış yolda koşanı
Tercih etme bed şöhreti ve şanı!
Müstakim ol ey Müslüman müstakim!

İfrat, tefrit dine göre bir hata
Hiç birine meyil etme sen kat’a!
Felah için talip olup vasata;
Müstakim ol sen her daim müstakim!

Mevla sana emrederken makulü
Tebdil etme devre göre şakülü!
Doğru kullan başındaki akılı!
Müstakim ol her bir işte müstakim!

Orta yolu emrederken kaç ayet
Etmez misin sen emire riayet?
Kul olmayı düşlüyorsan hep şayet;
Müstakim ol din kardeşim müstakim!

Kitap sünnet mihenk iken mü’mine
Mü’min isen bid’at sokma bu dine!
Furkan ile kota koyup haddine;
Müstakim ol cümle işte müstakim!

Her mevzuda model iken Muhammed
Onu örnek alın! Derken es-Samed
Etme artık gayrilere sen kamet!
Müstakim ol Resul gibi müstakim!

Yeterince izah oldu bu konu
Küpe yapıp kulağına tak onu!
İstemezsen ahirette bed sonu;
Müstakim ol ölene dek müstakim!

Cihat ŞAHİN
12.09.2021-İZMİR

Cihat Şahin