Naçar Duygular 2

Gurbet bizi tutsak etmiş
Gel demekle gelinmiyor.
Ölen ölmüş giden gitmiş
Kal demekle kalınmıyor.

Kar tutmuyor kara dağlar
Viran olmuş yeşil bağlar
Ben ağalarım bülbül ağlar
Gül demekle gülünmüyor.

Minnet nedir vefa kimde?
Mihnet nedir cefa kimde?
Bir ’AH’ durur şu içimde
Sal demekle salınmıyor.

Dersen eğer hayat rahat
Gel sen bunu bana anlat
Ölüm gerçek ecel vuslat
Öl demekle ölünmüyor.

Hidayet Gedik