o basmak için

(Feilâtun / Feilâtun / Feilun)

Sana bir hâtıra benden bu şiir;
Oturup yan, beni kaybettiğine!
Rûhumun zulmeti, senden bu zehir;
Oturup yan, beni kaybettiğine!

Düşürüp gönlümü firkat gülüne,
Atıyorsun, beni ağyar diline;
Ellerin elleri değmiş eline…
Oturup yan, beni kaybettiğine!

Gözünün rengine zulmettir ahım,
Saçının telleri bahtım, siyahım…
Sana nispet nice zulmüm, günahım;
Oturup yan, beni kaybettiğine!

Çıkarım, dağların engin serine…
Dokunup gelmiş o rüzgar terine.
Kurumuş gülleri koydum yerine;
Oturup yan, beni kaybettiğine!

Kâni’yim aşk ile yoktur miyadım;
Ne duyulsun ne de söylensin adım!
Şu hayattan dileğim, son muradım:
Oturup yan, beni kaybettiğine!..

KÂNİ (Kaan YILDIZ)
(10.9.2021)

Kaan Yıldız