Okurlarımıza zorunlu açıklama

Örneğin, gazetecilik alanında kâğıt fiyatları bir evvelki yıla oranla yüzde 350 ya da diğer bir sözle dört kat artmıştır.

Öte yanda; adaletin yara aldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basının susturulmak istendiği bir iktidar egemenliği altındayız.

Bütün bu şiddetli şartlar içinde gazeteniz Cumhuriyet, bağımsız çizgisi ve tutkuyla bağlı olduğu unsurlarından sapmadan yayın ömrünü sürdürmeye çabalıyor. Bu uğraşın en kıymetli destekçileri de hiç kuşkusuz, şuurlu ve özverili okurlarıdır.

Cumhuriyet, yaklaşık 100 yıldır gazetelerinin bir asırlık çınar üzere ayakta durması ve direnmesi için kıymetli okurlarının gösterdikleri katkı ve inanç sayesinde bugünlere ulaşabilmiştir.

Okurları, çalışanları ve muharrirleri ile büyük bir aile olan Cumhuriyet gazetesi, yaşanmakta olan büyük ekonomik buhrana karşı durabilmek ve daima artan üretim maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatını bugünden başlayarak 4 liraya çıkarmak zorunda kalmıştır.

Yayın siyaseti açısından bağımsız ve prensipli duruşunu koruyabilmesi için Cumhuriyet gazetesinin ekonomik bağımsızlığını da sürdürmesi gerektiğini en uygun okurlarımızın bildiğinden eminiz.