Resmi Gazetede Kripto Para Kararı: Ödemelerde kullanılamayacak

Merkez Bankası’nın ‘Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği’ Resmi Gazetede yayımlandı. Karara nazaran; kripto paralar ödeme hizmetlerinde ve elektronik para ihracında kullanılamayacak. Karara nazaran, ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılacağı bir biçimde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu cins iş modellerine ait rastgele bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak fon transferlerine aracılık edemeyecek.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik şöyle:

Gaye ve kapsam

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak fon transferlerine aracılık etmemesine ait yöntem ve temellerin belirlenmesidir.

Destek

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü unsurunun üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci hususunun üçüncü fıkrası ile 18 inci unsurunun altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi yahut benzeri bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, lakin prestiji para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul değer yahut öteki sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları tabir eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde direkt yahut dolaylı formda kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde direkt yahut dolaylı halde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

HUSUS 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılacağı bir formda iş modelleri geliştiremez, bu tıp iş modellerine ait rastgele bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak fon transferlerine aracılık edemez.

Yürürlük

HUSUS 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 6 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri yürütür.