Rezan Epözdemir’den, katil Cemal Metin Avcı’nın avukatının açıklamasına karşı sert yanıt: Madde madde anlattı…

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada; mahkeme, katil Cemal Metin Avcı’nın cezasını ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak 23 yıla indirmişti.  Mahkeme, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar vermişti.

AVCI’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Karara yönelik kamuoyundaki reaksiyonların akabinde, Avcı’nın avukatı Ali Abdullah Erinan yazılı bir açıklama yapmış; kelam konusu açıklama reaksiyon çekmişti.

EPÖZDEMİR’DEN KARŞI YANIT

Erinan’ın açıklamasının akabinde Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de yazılı bir açıklama yaparak Erinan’ın açıklamalarına karşılık verdi.

Katil Avcı’nın avukatını husus madde cevaplayan Epözdemir’in açıklamaları şu biçimde:

“Müvekkillerin kızları Pınar Gültekin’in hunharca ve vahşice katledilmesine ait davanın karar duruşması ardından yaptığımız açıklamalar dışında hususa ait ayrıca bir açıklama yapmamıştık. Gelinen noktada karşı yanın evrak içeriği ve münderecatı ile örtüşmeyen, manipülatif açıklamaları ile mahkemenin açıkça tüzel destekten mahrum ve mesnetsiz kararına ait açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.”

“BU LİSAN, ERKEK HÂKİM VE ERİL’ BİR DİLDİR”

“Hakeza astronomik vekalet fiyatlarıyla takip ettiği Fetö ve çıkar maksatlı kabahat örgütü evraklarında mahkemelerin aksi nitelikteki kararlarını, katıldığı canlı yayınlarda alabildiğince ve ölçüsüz eleştiren, mahkemeleri yok sayan bir hukukçunun dün akşam katıldığı bir yayında, belge ile ilgili kâfi bilgi sahibi olmadan ‘Pınar Gültekin belgesinde uygulanan haksız tahrik indirimi doğrudur, mahkemeleri eleştiremezsiniz, mahkemeleri yok sayamazsınız’ halindeki beyanları müvekkil aileyi ziyadesiyle üzmüştür. Bu lisan, canlı diri yakıldığı isimli tıp raporlarıyla sabit olan, üzerine beton dökülerek dere yatağına atılan, hunharca ve vahşice katledilen Pınar Gültekin’in vefatını ve bütün bayan cinayetlerini yasallaştırmaya matuf ‘erkek hükümran ve eril’ bir lisandır.

Bu lisan hunharca ve vahşice işlenen bu cinayeti ve sanığı yargılamak yerine, maktulenin özel hayatını yargılama konusu yapan bir lisandır. Bu lisan bayan katillerini yüreklendiren bir lisandır. Bayana şiddet ve bayan cinayetleri ile ilgili asıl gayret edilmesi gereken bu lisandır. Üniversite öğrencisi olan biricik kızları canice katledilen müvekkiller bu incitici, sorumsuz ve problemli lisanı en kolay tabiriyle kınamaktadır.”

1- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin’in vahşice katledilmiş olduğu olaya ait yürütülen yargılamada gerekçeli kararını yazmış ve kararı 24.06.2022 günü akşam saatlerinde Ulusal Yargı Ağı Platformu’na (UYAP) yüklemiştir. Gerekçeli karar şimdi tarafımıza bildirim edilmemiş olup belirtmek isteriz ki bahsi geçen karar türel destekten mahrum ve mesnetsizdir. Münasebet kendi içerisinde önemli çelişkiler barındırmaktadır. Mahkemenin münasebeti, evrak münderecatı ve kanıt durumuyla örtüşmemektedir. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına prestij edip onların savunmalarına kutsiyet atfederken tarafımızın ve müvekkillerin beyanlarının hiçbirisine prestij etmemiştir. Dahası, Mahkeme, beyanlarımızın yerinde olmadığını ortaya koyma gayesi ile yerleşik Yargıtay içtihatlarının tersine harika bir uğraş içerisine girmiştir. Bu durumu şaşkınlıkla ve üzülerek müşahede etmekteyiz. Hem beraat münasebetleri hem haksız tahrik münasebetleri hukuksal destekten mahrum ve mesnetsizdir. İşbu hukuka alışılmamış karara karşı tarafımızca yasal mühleti içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi verilecek, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar türel çabamız devam edecektir. Kelam konusu gerekçeli kararın basına yansıtılarak üniversite öğrencisi ve hayatının baharındaki genç bir bayanın hunharca ve vahşice katledilmesine meşruiyet kazandırılmaya çalışılması sebebiyle işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

2- Müteveffa Pınar Gültekin 16.07.2020 tarihinde Cemal Metin Avcı tarafından hayatının baharında sevdiklerinden ve hayatından koparılarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek ve tasarlanmak suretiyle katledilmiş, kaybolmasının üzerinden beş gün geçtikten sonra ormanlık bir alanda varilin içerisinde cesedine ulaşılmış, tüm kamuoyu müteveffa Pınar Gültekin’in acısını derin bir biçimde hissetmiş ve bu canice işlenen, işlendiğini gizlemek için türlü yollara başvurulan cinayeti lanetlemiştir. Cemal Metin Avcı, etkisiz hale getirdiği Pınar Gültekin’i demir bir varilin içerisine koyarak odun modülleri ve akaryakıt kullanmak suretiyle evvel konutun içerisinde, akabinde bahçede yakmıştır. Akabinde kelam konusu varilin üzerine beton dökülerek varilin üzeri betonlaştırılmıştır. Varilin kapağı yeterlice daraltıldıktan sonra da Dirgeme-Gülağzı yolunun kenarındaki çalılıklar içerisine atılmıştır. Ayrıyeten Cemal Metin Avcı, telefonunun en son bağ konutundan yani cinayetin yaşandığı yerden sinyal vermemesi için 45 dakika kadar uzak bir noktaya gitmiş, burada baz ve sinyal kaydı oluşsun diye çabalamıştır. Akabinde SIM kart kırılmış, telefon da birden fazla kesime ayrılarak farklı noktalara bırakılmıştır. Öbür bir tabir ile cinayetin her bir kademesi ayrıntılı bir halde evvelce planlanmıştır.

3- Türkiye’de bayana şiddet ve bayan cinayetleri konusunda haksız tahrik kurumu berbata kullanılmakta olup yakın geçmişimiz bu örneklerle doludur. Failler birden fazla vakit ezber ve kurgu mahiyetindeki beyanlarla haksız tahrik savunması yapmakta, böylelikle almaları olası cezaları minimize etmeye çalışmakta; ayrıyeten katledilen bayanları berbat göstermeye çalışmaktadır. Ne yazık ki, Pınar Gültekin davasında da bunun tipik bir örneği yaşanmıştır. Cemal Metin Avcı, kademelerde değiştirmiş olduğu üç farklı haksız tahrik savunması yapmış olup az evvel de belirttiğimiz üzere bu savunma ezber ve kurgudan ibarettir. Cemal Metin Avcı soruşturma basamağında ailesinin ilgiyi öğrenmesi konusunda Pınar Gültekin’in şantaj ve tehdit ile kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü tez etmiş; iddianamenin kabulünden sonra Cemal Metin Avcı tarafından mahkemeye mektup yazılarak hemcinsi ile zorla bağa sokulduğunu ve bunun görüntüye çekildiğini, Pınar Gültekin’in de bu mevzuda kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü argüman etmiş; ayrıyeten son olarak 09.11.2020 tarihli duruşmada da kendisine bıçak çekildiğini ve bıçağın kolunu kestiğini, bu nedenle Pınar Gültekin’i öldürdüğünü ileri sürmüştür. Kendisine çapraz sorgu sırasında sorulan ısrarlı sorularımıza da “bıçaklamasaydı asla öldürmeyecektim” diyerek haksız tahrik savunmasını bıçak olgusuna dayandırmıştır.

4- Cemal Metin Avcı’nın tüzel mesnetten ve birebir vakitten kanıttan ve hatta emareden mahrum argümanları üzerine Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Apple’dan birtakım bilgi ve dokümanların temin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile isimli istinabe işine girişilmiş ve Pınar Gültekin’in vefat tarihinden iki sene öncesine kadarki tüm geçmişi (video, ses kaydı, mail, yazışma vs.) evraka eklenmek istenmiş, öteki bir tabir ile Pınar Gültekin’in özel hayatı araştırılmıştır. Bu konuda tarafımızca defaatle itirazlarda bulunulmuş ve maktulenin özel hayatının yargılama konusu edilemeyeceği tabir edilmiştir. Apple’dan gönderilen yazı karşılığına nazaran Cemal Metin Avcı ile ilgili, Cemal Metin Avcı’nın ileri sürdüğü tezlerin hiçbiri maktulenin hesaplarında bulunamamıştır. Cemal Metin Avcı yahut müdafileri tarafından da bugüne kadar bu biçimde rastgele bir kanıt evraka ibraz edilmemiş, yalnızca telaffuzlarla yetinilmiştir. Belirtmek isteriz ki, şayet nitekim bu savlar gerçek olsa idi kelam konusu tezlere ait kanıtlar kesinlikle mahkemeye sunulurdu.

5- Sanığın sorgusunun yapıldığı celsede tarafımızca sanığa çapraz sorgu süreci uygulanmış ve sanık aslında maktule ile konuşmak istediğini lakin maktulenin kendisini bıçakladığını, bıçaklanmasaydı öldürmeyeceğini söyleyerek üçüncü kere haksız tahrik savunması yapmış ve bu sefer bıçak olgusuna dayanmak istemiştir. Lakin evraka yansıyan tüm kanıtlara nazaran ortada ne bıçak ne de bıçaklama hadisesi vardır. Çünkü Cemal Metin Avcı hakkında düzenlenen 21.07.2020 tarihli Genel İsimli Muayene Raporuna nazaran bıçaklanma yarası bulunmamaktadır. Dahası, sanığın isimli muayene süreçlerini gerçekleştiren doktor 09.11.2020 tarihli birinci celsede dinlenmiş olup sanıkta kesici-delici alet yaralanması olmadığını söz etmiştir.

6- Görüldüğü üzere, sanığın üç farklı biçimde ileri sürdüğü haksız tahrik savunmasını tevsik edecek nitelikte rastgele bir kanıt bulunmamaktadır. Sanığın savunmasında ardına sığındığı şahit C. T.’nin beyanı danışıklı ve muvazaalı olup şahidin TCK m. 272’de yer alan “yalan tanıklık” hatasını işlemesi sebebiyle tarafımızca şahit hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur. Belge kapsamında gerek soruşturma kademesinde gerekse kovuşturma basamağında onlarca şahit dinlenmiş olup tüm şahitlerden farklı tarafta beyanda bulunan tek şahit C. T.’dir. Şantaj ve tehdit argümanı onlarca şahide sorulmuş, bu argümanlar hepsi tarafından reddedilmiştir.

7- Her ne kadar fail Cemal Metin Avcı tarafından müteveffanın kız kardeşi S. G.’nin kolluk evresindeki beyanlarına atıf yapılmaktaysa da, kolluk basamağında S. G.’nin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş olup S. G., 09.11.2020 tarihli birinci celsede “Kolluktaki beyanları kabul etmiyorum, ben şoktaydım, önüme ne verdilerse imzaladım, benim muhakkak bu türlü beyanım yoktur. Başlarına nazaran söz yazdılar” formunda sözde bulunmuş ve soruşturma kademesinde kolluk işçisinin sözünü manipüle ettiğini açık yüreklilikle anlatmıştır.

8- Bilakis onlarca şahit beyanı varken tek bir şahit anlatımı ile -ki danışıklı ve muvazaalıdırhaksız tahrik kurumunu uygulamak, kurumun getiriliş hedefine dahi uygun olmayıp büsbütün garabet mahiyetinde bir uygulamadır. Kaldı ki, sanığın kendisi dahi daima değişen haksız tahrik savunmalarında ve bıçaklama tezinde bulunurken birinci başta dermeyan etmiş olduğu haksız tahrik savunmasına prestij edilmesi ve bilakis onlarca şahit beyanı varken bu şahit beyanlarının görmezden gelinmesi de tarza uygun değildir.

9- Arkadaşlık ilgisi yaşayan iki kişi ortasında para alışverişi yalnızca ve yalnızca 8.000 TL olup bu da müvekkilin verdiği paraların iadesi ve kiraya ilişkindir. Gerçekten maktule, periyot dönem cafelerde çalışmış ve reklamlarda oynamış olup 8.000 TL üzere bir parasının bulunması çok doğaldır. Dahası, günümüz koşullarında iki kişi ortasındaki 8.000 TL fiyatındaki para transferi son derece olağan olup bu ölçü ile şantaj yapılmasının beklenmesi de hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına terstir. 8.000 TL fiyatındaki alışveriş, haksız tahrike kanıt olamayacaktır.

10- Sanık, kendisinin hemcinsi ile girmiş olduğu cinsel münasebetinin görüntüsü üzerinden kendisine şantaj yapıldığını ileri sürmekteyse de sanığın bu hususta hiçbir vakit isimli makamlara şikayette bulunmadığını da kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Sanık argümanına ait hiçbir bilgi yahut doküman sunamamıştır. Dahası, yalnızca sanık istediği için müteveffanın mailleri dahi incelenmiş; fakat maillerde de bu türlü bir hadise bulunamamıştır. Sanığın kendi maillerini değil de müteveffanın maillerini inceletmesi bir diğer garabet olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta da söylediğimiz üzere, emel hayatının baharında canlı diri yakılarak canice katledilen ve beton dökülerek dere yatağına atılan maktule Pınar Gültekin’i berbat göstermektir. ŞAYET ORTADA NİTEKİM BİR HAKSIZ TAHRİK VARSA; NİYE BAHSİ GEÇEN RASTGELE BİR GÖRÜNTÜ, KAYIT, BİLGİ , EVRAK SANIKLAR VE MÜDAFİLERİ TARAFINDAN EVRAKA SUNULMAMIŞTIR? Bütün özel yazışmaları koruma eden sanık niye bu türlü bir şantaj ve tehdit görüntü, bilgi, iletisini evraka sunamamıştır? Hakeze maktule Pınar Gültekin’in telefonu Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan müzekkereye cevaben apple şifresinin verilmesi üzerine mahkemece Siber Suçlar’a gönderilmiş ve Siber Cürümler tarafından geriye tesirli 2 yıl için yapılan inceleme sonucunda, sanığın sav ettiği haksız tahrike husus olan görüntü, ileti, kayıt rastgele bir bilgi ve evraka rastlanmadığı mahkemeye bildirilmiştir. Ortada sav edilen bildiri, görüntü, kayıt yokken yalnızca sanık sözü ve onlarca aksi şahit beyanı varken bir şahidin danışıklı muvazaalı sözüne dayanarak haksız tahrik kurumunu uygulamak hukuken ve fiilen kabul edilemez mahiyettedir.

11- İsimli Tıp 3. Üst Kurulu’nun 20.05.2021 ve tekrar birebir şuranın 13.01.2022 tarihli raporlarına nazaran Pınar Gültekin’in hayatta iken yangına maruz kaldığı, öteki bir söz ile yakıldığı sırada hayatta olduğu tartışmasızdır. MAHKEMENİN ŞİMDİ CANLIYKEN DİRİ CANLI YAKILDIĞI İSİMLİ TIP RAPORLARIYLA SABİT OLAN MAKTULE PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLMESİNİN CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİRİLEREK OLMADIĞI HALİNDEKİ TESPİTİ DAHİ TEK BAŞINA BU MAHKEMENİN İMZA ATTIĞI HUKUKSUZ KARARIN VAHAMETİNİN NET BİR GÖSTERGESİDİR. Varil, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı tarafından birlikte yakılmış, dahası Cemal Metin Avcı olay yerini bir müddetliğine terk ettiğinde Mertcan Avcı olay yerinde kalarak yangını denetim etmeye devam etmiştir. Mertcan Avcı, ağabeyinin aksiyonuna cürüm genel teorisine nazaran ortak hakimiyet kurmuş olmasına karşın hakkında beraat kararı tesis edilmiş, hukuk bir sefer daha katledilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, Cemal Metin Avcı, kardeşine “bozuk kokoreçleri yakıyordum” dediğini argüman etmiş, bu telaffuz de Mertcan Avcı tarafından tekrarlanmıştır. O halde, mahkemenin bu akıl tutulması mahiyetindeki ve o esnada öldürülmeye çalışılan Pınar Gültekin ile adeta dalga geçen savunmaya prestij ettiği manası ortaya çıkmaktadır. Kelamda bozulan kokoreçler neden çöpe atılmamakta, atıl/kadük bir bağ meskeninde yakılmaktadır? O güne kadar orada hiç kokoreç yakılmamışken o gün yakıldığı argümanı neden Mertcan Avcı tarafından sorgulanmamıştır? Bu argümana inanmak akıl almaz bir tavırdır.

12- Cemal Metin Avcı, şimdi cürmünü itiraf etmemişken, polis, kamuoyu ve kolluk hadiseyi bilmiyorken 20.07.2020 tarihinde gece 22:30 sularında, sanıklar Eda Karagün (Avcı), Ayten Avcı, Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan atıl/kadük bağ meskenine gitmiş ve meskeni denetim etmiştir. Bağ konutuna gitmeden evvel Cemal Metin Avcı’nın avukatı D. U. ile ofisinde görüşen şahıslar, ofisten çıkıp bağ konutuna gitmiş, bağ konutundayken de D. U. ile uzunca görüşmeler gerçekleştirmişlerdir (D. U., yargılamaya şahit sıfatı ile çağrılmış; fakat tanıklıktan çekinme hakkını kullanmıştır). Cinayetin itirafından evvel bağ konutuna toplu halde neden gittiklerine dair daima birbiriyle çelişen tabirler veren ve “boya bana için gidildi” formunda akla-mantığa ters tezler ileri süren, tabirleri noktası virgülüne tıpkı olan bu şahıslar hakkında da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, tarafımızca işbu karara itiraz edilmiş ve itirazımız da reddedilmiştir. Olağan kanun yolları tükenmiş olmasına karşın tarafımızca harika kanun yolu olan ve CMK m. 309’da yer alan Kanun Faydasına Bozma’ya başvurulmuş, talebimiz Adalet Bakanlığı tarafından haklı görülerek evrak Yargıtay’a gönderilmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından ret kararı bozulmuştur. Kelam konusu bozma kararının akabinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahsi geçen şahıslar hakkında TCK m. 281 uyarınca “Suç Kanıtlarını Yok Etme, Gizleme yahut Değiştirme” kabahatinden kamu davası açılmış, savcılık makamınca temel hakkında mütalaada bahsi geçen şahısların cezalandırılması istenmiş; lakin Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların birbirleri ile çelişen ve hatta kendi içinde de hem soruşturma hem de kovuşturma etabında değişen mesnetsiz savunmalarına prestij edilerek rastgele bir cezai süreç uygulanmama yoluna gidilmiştir.

13- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, bütün duruşma zabıtlarına da yansıdığı üzere tarafımızca defaatle lisana getirilmiştir, her kezinde haykırılmıştır. Mahkemenin acılı aileye yaklaşımı (ailenin tekraren duruşmadan kovulması ve anne Şefika Gültekin’in Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilmesi ve bu nedenle halihazırda yargılanması), Amerika Birleşik Devletleri’ne müzekkere yazılarak maktulenin vefat tarihinden iki sene öncesine kadar tüm özel hayatının araştırılmaya çalışılması, cinayette müşterek fail olan (bir öteki söz ile ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan) Mertcan Avcı’nın yargı teamüllerine alışılmamış formda, şimdi sorgusu yapılmadan isimli denetim kararları dahi uygulanmaksızın tensiben tahliye edilmiş olması üzere konular sebebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle tarafımızca dört defa hakimin reddi kurumuna başvurulmuş, ayrıyeten 28.05.2021 ve 08.04.2022 tarihlerinde HSK’ya şikayet edilmiştir. Hakimin reddi taleplerimiz ve buna ait itirazlarımız da reddedilmiştir. HSK şikayetlerimiz ile ilgili olarak tarafımıza rastgele bir dönüş şimdi olmamıştır.

14- Görüldüğü üzere, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, kamu vicdanına ve evraktaki maddi kanıtlara örtüşmeyecek formda haksız tahrik kararları uygulayabileceği ve hatta beraat kararı verebileceği, bir öbür anlatımla bize nazaran açıkça hukuksuz olan beraat kararlarını verebileceği tarafımızca evvelden tahayyül edilmiş ve bu durum çabucak hemen her celsede tarafımızca mahkeme heyetinin yüzüne karşı açıkça söylenmiştir. Soruşturmanın birinci gününden günümüze kadar mevcut hukuksal nizam içerisinde hukuksal açıdan başvurulabilecek – fevkalâde kanun yolları dahil- isimli ve idari her türlü yola başvurulmuştur. Fakat gelinen basamakta açıkça hukuk garabeti mahiyetindeki karar tesis edilmiştir. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin işbu kararına karşı gerek tarafımızca, gerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekse Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet yerinde bir kararın istinaf ve temyiz kademesinde verileceğini umut ediyoruz. Gereğini kamuoyunun bilgilerine hürmetlerimizle sunarız.