Senin Gözlerin

Neylesin şu gönül, sensiz divâne,
Bir yabancı gibi bakar gözlerin.
Dostum oldu sırdaş denen meyhane,
Bir alev misali yakar gözlerin.

Oy kara gözlü yâr şimdi nerdesin?
Gittin, gelinmeyen uzak yerdesin.
Gözlerdeki fer’de gizli perdesin,
Buram buram hasret kokar gözlerin.

Bir su gibi sevdam akar mı bilmem(?)
Küs eyledi felek, bakar mı bilmem(?)
Garip sevdam seni yakar mı bilmem(?)
Sanki şimşek gibi çakar gözlerin.

Sanma gelir zaman, sever yanmazsın,
Sanki aldatırda asla kanmazsın.
Çok günahlar aldın, bilki onmazsın,
Sevdaya tutulur akar gözlerin.

Neylesin şu gönül, sensiz divâne,
Bir yabancı gibi bakar gözlerin.
Dostum oldu sırdaş denen meyhane,
Bir alev misali yakar gözlerin.

Ali Urgan