Atatürk ….!!!!

Yıl bin sekiz yüz seksen bir, Mayıs’ın on dokuzunda Tarihi Selanik’in Kocakasım Mahallesi’nde Başlayınca eşinin sancısı Ali Rıza Bey’i, Dışarı çıkardılar evden mekân…

Posted On