tanım.

Bir adam boyu çukur açtıkça açtı Bulmak istedi hazineyi kazdıkça kazdı, Terledi yoruldu kalbi dayamadı bitap düştü, Kendiydi gerçek hazine değerini bilemedi, Sonunda…

Posted On