Geriye Dönmez Gidenler

GERİYE DÖNMEZ GİDENLER Uzaklarda kağnı gıcırtısına kim ses verir? Kim yırtar geçmişini kalan o gülüşünden? Kapanan kapı ardında o kilit sesini Kim duyar…

Posted On