Güllük Gülistanlık

Bir ufka vardım ki Güllük gülistanlık. Çırpındığım yıllara baktım Çok yazık. Bir ufka vardım ki Güllük gülistanlık. Geriye baktığım yıllara Çok yazık. Bir…

Posted On