Hakkı Vardır

Herkesin kesinlikle, yaşamak hakkı vardır Varlığa ömür biçen, ben değilim Allah’tır Yaşama müdahale, insanlık için ardır Fıtrat insanlık için, bilinsin ki felahtır Sinan…

Posted On