Kitap lı kitap sız

Eleştiri değil bu sözüm,dini ni bilmez tartış ır Lakin dünya lığı,ipne her puşt luğunu araştır ır Partisi için ortalığı bir biri ne katar…

Posted On